Svatební show

 

SLOVÁCKÁ SVATEBNÍ SHOW 15.11.2015

 

SLOVÁCKÁ SVATEBNÍ SHOW 16.11.2014

SLOVÁCKÁ SVATEBNÍ SHOW (svatební veletrh) 4.11.2012